ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง From D&C to MVA

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯและแพทยสภา

ขอเชิญชวนแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก

ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ ดังรายละเอียดตามภาพนี้