ถ้อยแถลงของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ต่อกรณีการใช้กัญชาทางการแพทย์

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยมีถ้อยแถลงต่อกรณีการใช้กัญชาทางการแพทย์

ดังประกาศข้างล่างนี้

 

ถ้อยแถลงต่อกรณีการใช้กัญชาทางการแพทย์