การเลือกตั้ง คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย วาระ 2563-2564

 เนื่องด้วยคณะผู้บริหาราชวิทยาลัยชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระลง คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย วาระ 2563-2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหาร ดังรายชื่อและหมายเลขตามประกาศนี้

 

ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง 63-64