การอบรมแนวคิดและทักษะเวชศาสตร์ครอบครัว 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว

เรื่องการอบรมแนวคิดและทักษะเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562 และทุนสนับสนุนการอบรมจาก สสป.

แพทย์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้

http://bit.ly/thaigpfm

หมดเขตการสมัครขอรับทุน 10 กันยายน 2562