การสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ปี 2565

หน้าแรก > การสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ปี 2565

การสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ปี 2565

 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศสอบPCFM_2565

 

ใบสมัครสอบ

application_form_PCFM exam

เรื่องอื่นๆ