การต่ออายุ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

หน้าแรก > การต่ออายุ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

การต่ออายุ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

ประชาสัมพันธ์เรื่องการต่ออายุ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

เนื่องด้วยแพทยสภากำหนดให้ประกาศนียบัตรฯ มีอายุ 5 ปี ผู้ได้รับประกาศนียบัตรในวันที่ 16 มกราคม 2562 (หมดอายุ 16 มกราคม 2567) สามารถยื่นขอต่ออายุใบประกาศนียบัตรฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นไป ดังรายละเอียดตามประกาศและแบบเสนอขอต่ออายุที่แนบมาพร้อมกันนี้

ผู้ขอยื่นต่ออายุใบประกาศนียบัตรฯ สามารถส่งเอกสารมาได้ที่

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (ต่ออายุใบประกาศ)
เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ thaifmpalliative@gmail.com หรือ 02 -716-6651-2

ประกาศราชวิทยาลัย เรื่องการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง 

แบบเสนอขอต่ออายุประกาศนียบัตรฯ​

เรื่องอื่นๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

อนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์ […]

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ปี 2566

การประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปี 256 […]

อ่านต่อ...

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

ประกาศราชวิทยาลัยฯ​ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปร […]

อ่านต่อ...