ประกาศผลสอบ ปี พ.ศ.2565

หน้าแรก > ประกาศผลสอบ ปี พ.ศ.2565

ประกาศผลสอบ ปี พ.ศ.2565

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

เรื่อง

ผลการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.2565  >>> ผลการสอบปี 2565 <<<

และ

ผลการสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ชั้นปีที่ 2

ประจำปี พ.ศ. 2565
>>> ผลการสอบเก็บคะแนนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 <<<

เรื่องอื่นๆ