ผู้ที่จะสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ปี 2565 ขอให้ลงทะเบียนกับทางราชวิทยาลัยฯ​

หน้าแรก > ผู้ที่จะสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ปี 2565 ขอให้ลงทะเบียนกับทางราชวิทยาลัยฯ​

ผู้ที่จะสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ปี 2565 ขอให้ลงทะเบียนกับทางราชวิทยาลัยฯ​

ประกาศราขวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอให้แพทย์ผู้ที่จะสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ปี 2565
ให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับราชวิทยาลัยฯ
เพื่อดำเนินการแจ้งชื่อเข้าระบบฐานข้อมูลแพทยสภา
และรับ Email account เพื่อส่งงานวิจัย ได้ที link: https://forms.gle/orKgG2c97QBwPVeB8

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ ปี 2565

เรื่องอื่นๆ