สูจิบัตร ประจำปี 2565

หน้าแรก > สูจิบัตร ประจำปี 2565

สูจิบัตร ประจำปี 2565

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วม

พิธีมอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีมอบสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง

และ

พิธีมอบหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน

>>> สูจิบัตร <<<

เรื่องอื่นๆ