ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

หน้าแรก > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

ข้าพเจ้า นายแพทย์กรกต สมฤทธิ์ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอเชิญชวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัย “ระดับความรู้เกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงไวท์โคทในแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทย” ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที ทาง https://forms.gle/h5xnCyYWd3CNGfs86 

และขอความกรุณาท่านได้ช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของท่าน จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอบคุณครับ 

เรื่องอื่นๆ