ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

หน้าแรก > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

ข้าพเจ้า นายแพทย์กรกต สมฤทธิ์ แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอเชิญชวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัย “ระดับความรู้เกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงไวท์โคทในแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทย” ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที ทาง https://forms.gle/h5xnCyYWd3CNGfs86 

และขอความกรุณาท่านได้ช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อให้เพื่อนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของท่าน จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอบคุณครับ 

เรื่องอื่นๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

อนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์ […]

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ปี 2566

การประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปี 256 […]

อ่านต่อ...

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

ประกาศราชวิทยาลัยฯ​ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปร […]

อ่านต่อ...