การสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตรฯ​ สำหรับแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปี พ.ศ.​2565

หน้าแรก > การสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตรฯ​ สำหรับแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปี พ.ศ.​2565

การสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตรฯ​ สำหรับแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปี พ.ศ.​2565

 ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร ชั้นปีที่ ๒ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประกาศสอบเดนท์ 2 ปี 65

เรื่องอื่นๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

อนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์ […]

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ปี 2566

การประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปี 256 […]

อ่านต่อ...

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

ประกาศราชวิทยาลัยฯ​ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปร […]

อ่านต่อ...