รับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ปี 2566

หน้าแรก > รับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ปี 2566

รับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ปี 2566

>>>ประกาศเรื่อง การสมัครหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2566 <<<

ข้อมูลแหล่งฝึกอบรม 
แหล่งฝึกอบรม  โควต้า/คน 
1. เครือข่ายโรงพยาบาลปัตตานี-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี – คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 5
2. เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี-สบยช  5
3. เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  3
4. เครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ – โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่  3

>>>ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม <<<

เรื่องอื่นๆ