Monthly Archives: February 2019

โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

โครงการอบรมระยะสั้น“ เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์ครอบครัว” เวชศาสตร์ครอบครัวขั้นพื้นฐานสำหรับแพทย์ในคลัสเตอร์ระดับปฐมภูมิ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิคหมอครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10 และ 11 แพทย์ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ โครงการอบรมระยะสั้น pcc 2562 [...]