โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น

พทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอชื่อแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2562 

 

โดยมี 3 ประเภทรางวัลได้แก่

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นด้านวิชาการ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นด้านบริการ

 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นด้าน นวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปี พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมควรได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

โครงการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น 2562

แบบฟอร์มเสนอแพทย์ครอบครัวดีเด่น 2562

หนังสือเรียนผอ.รพและคณบดี.