ประชาสัมพันธ์ Palliative care distant learning

คณะอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์ด หลักสูตร Palliative care fellowship ของ Institute of Palliative Medicine ประเทศอินเดีย ร่วมกับ  Sanjeevan Palliative Care Project ประเทศอินเดีย และ St Christopher’s Hospice สหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรใช้เวลาเรียนแบบ distant learning เป็นเวลา 6 เดือน

รายละเอียดสามารถติดตามได้ ที่นี่

Fellowship in Palliative Care – Brochure with Application form