Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

S__748784311

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์โครงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญ 

 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 6  พ.ศ.2560  

หนังสือเชิญ   โตรงการ ฯ   ใบลงทะเบียน 

*********************************

การอบรมแพทย์พี่เลี้ยงสำหรับผู้เข้าอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว

รายละเอียดลงทะเบียนแพทย์พี่เลี้ยงที่นี่  

******************************************

โครงการอบรมระยะสั้น   "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว"

รายละเอียดโครงการ    สมัครอบรม คลิกที่นี่  แบบจองห้องพัก

*** เมื่อได้รับemail แจ้งผลการสมัครเข้าอบรม กรุณา forward mail พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ด้วยค่ะ***

สอบถามเพิ่มเติม 02 716 6651-2 

***************************

ประกาศการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร

เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปีการฝึกอบรม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  พฤษภาคม 2560

***************************

 

***************

 

(1) สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานฯ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน  รอบที่ 1

ประกาศแพทยสภา ประกาศราชวิทยาลัยฯ สถาบันฝึกอบรม ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1

ติดต่อขอรายละเอียดกับสถาบันฝึกอบรมโดยตรง และดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามเพิ่งเติม  สนง.ราชวิทยาลัยฯ 02 716 6651-2

 

(2) สำหรับผู้สนใจทั่วไป

อบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 "Short Course in Practical Dermatology"จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

http://dst.or.th/html/index.php?op=article-detail&id=1370&cid=22#.WJgA5Xdh1E4

 

                                           SmileSmileSmileSmileSmile 

 


WONCA News  รายละเอียดน่าสนใจ

  • การเพิ่มกรอบงานบริหารเวชศาสตร์ครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
  • Smile