ติดต่อราชวิทยาลัยฯ – ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ติดต่อราชวิทยาลัยฯ

ติดต่อ
ที่อยู่:
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
 

โทรศัพท์: 0 2716 6651-2
แฟกซ์: 0 2716 6653, 0 2716 6657
http://www.thaifammed.org