โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

โครงการอบรมระยะสั้น“ เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์ครอบครัว”
เวชศาสตร์ครอบครัวขั้นพื้นฐานสำหรับแพทย์ในคลัสเตอร์ระดับปฐมภูมิ

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิคหมอครอบครัว

ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10 และ 11

แพทย์ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โครงการอบรมระยะสั้น pcc 2562

โครงการอบรมระยะสั้น pcc 2562

หนังสือแจ้งกำหนดการอบรม PCC ปี 2562 (กส ธ )

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น PCC 2562

หนังสือเชิญอบรม PCC 2562 โรงพยาบาล

แบบฟอร์มสำรองห้องพักราชวิทยาลัยแพทย์ฯ PCC รุ่นที่ 10 Module 1

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก pcc 11 module 1 วันที่ 11-15 มีค 62