โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อปฏิบัติงานใน PCC รุ่นที่ 10 สำหรับ กทม.

ขอเชิญแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น

“เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Cluster

(PCC รุ่นที่ 10 สำหรับ กทม.)

Module 1 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561
Module 2 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561
Module 3 วันที่ 12-14 กันยายน 2561
Module 4 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

โดยสามารถดาวน์โหลดโครงการและหนังสือเชิญได้ที่

โครงการอบรม PCC รุ่น 10 (June 14,18)

หนังสือเชิญอบรม PCC รุ่น 10 คลินิกอบอุ่น.

หนังสือเชิญอบรม PCC รุ่น 10 สนพ.

หนังสือเชิญอบรม PCC รุ่น 10 สนอ.

หนังสือเชิญอบรม PCC รุ่น 10 ผอ.รพ.

และกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

https://goo.gl/forms/hSDElBYiuF9QRuds2