การอบรมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาที่น่าสนใจและหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

 

Advances in competency-based assessment

Essential skills for clinical teachers