ภาพบรรยากาศพิธีรับวุฒิบัตรฯ 2562

ภาพบรรยากาศในพิธีรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562   รางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเกียรติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีผลงานดีเด่น

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อัล เมรอช กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดและชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้

http://bit.ly/FMCeremony2019