ประกาศโควต้าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประกาศโควต้าโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

และรายชื่อสถาบันสนับสนุนวิชาการและสถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้

รายชื่อโรงพยาบาลที่สถาบันสนับสนุน วิชาการและสถานที่ ปฏิบัติงาน

 

ทั้งนี้ ทาง สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฏมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข จะเปิดให้สมัครได้ ใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฏมภูมิ หรือลิงค์ข้างล่างนี้