ประกาศเรื่องรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2562 ฉบับแก้ไข

เนื่องด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

จะดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประจำปีการฝึกอบรม 2562 นั้น

ทางราชวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครใหม่ ดังรายละเอียดตามลิงค์นี้

https://bit.ly/2zwnapF

หรือ ติดตามรายละเอียดได้ที่ข่าวประกาศภายใต้ หัวข้อ ฝึกอบรมและสอบ

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานราชวิทยาลัย 02-7166651-2 หรือ 087-7545427