ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี 2563

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ขอประกาศ เลขที่ประจำตัว และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปี 2563