ประกาศผลสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ​ ปี 2563

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอแจ้งผลการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563

ประกาศผลสอบ1