ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จะดาเนินการรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจาปีการฝึกอบรม 2562

แพทย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและติดตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ดังรายละเอียดตามประกาศนี้

รายละเอียดได้ตามประกาศข้างล่างนี้

 

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

ประกาศแพทยสภา 2562

ประกาศการสมัครแพทย์ประจำบ้าน รว 62_แก้ไข

ประกาศรายชื่อผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน 62

** ทั้งนี้การส่งเอกสารให้ใช้หลักฐานตามประกาศของราชวิทยาลัยเท่านั้น **
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานราชวิทยาลัย 02-7166651-2 หรือ 087-7545427