ขอเชิญเข้ารับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

ราชวิทยาลัย ขอเรียนเชิญแพทย์ที่สอบผ่านตามประกาศราชวิทยาลัย

เข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งจะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ

National Conference of Family Medicine
“ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่”
(Next Steps of Family Medicine in Current Thai Contexts)”
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โลหดหนังสือเชิญได้ข้างล่างนี้

เชิญรับมอบวุฒิบัตร

รายชื่อผู้สอบผ่านแนบท้ายหนังสือเชิญ

และติดตามรายชื่อผู้มีสอบผ่าน กำหนดการประชุมล่าสุดได้ที่หน้า ข่าว/ประกาศ