กำหนดสถานที่สอบ เพื่อวุฒิบัตรฯ​ และหนังสืออนุมัติฯ​

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดสถานที่สอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

ประกาศแจ้งสนามสอบ 63

สำหรับกำหนดการสอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ จะได้ประกาศต่อไป