การอบรมเพื่อเตรียมสอบหนังสืออนุมัติฯ ครั้งที่ 3

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วม

การอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว งานวิจัยและโครงการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

เพื่อเตรียมสอบหนังสืออนุมัติฯ ครั้งที่ 3 (รับเฉพาะผู้ที่มีผลงาน)

โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญ โครงการ กำหนดการและแบบฟอร์มจองห้องพักได้ที่นี่

 หนังสือเชิญประชุม อวครั้งที่ 3.2561

โครงการ อว 3.2561

กำหนดการโครงการอบรมเตรียมความพร้อม อว

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก11-14 ธ.ค.61

ใบสมัคร อว 3.2561 (doc)

ใบสมัคร อว 3.2561 (PDF)