การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561-2562 ครั้งที่ 2

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561-2562 ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดในเอกสารนี้

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561-2562 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะ

  • กำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ

  • ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ

ใบสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

  • หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรม

หนังสือขออนุมัติ

  • แบบฟอร์มสำรองห้องพัก 20-23 สิงหาคม 2561

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก ( PCC 20 – 23 ส.ค.61 )

 

หมายเหตุ

1.) การจะเข้าอบรมในวันที่ 20-23 ส.ค. 2561 นี้ได้ ท่านควรอยู่ในระยะการวางแผนงานวิจัย หรือการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล

2.) ผู้เข้าอบรม กรุณานำ Notebook ที่ลงโปรแกรม SPSS (ไม่จำเป็นต้องล่าสุด) ที่ใช้ทดสอบแล้วว่าใช้ได้มาด้วย

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อราชวิทยาลัย