การอบรมระยะสั้น PCC รุ่นที่ 12 และ 13

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครับแห่งประเทศไทย

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์หลักสูตร “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” รุ่นที่ 12 – 13

 

** หมายเหตุ ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติรายชื่อจาก สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/PCC1213 ค่ะ

 

แบบฟอร์ลงทะเบียน

โครงการอบรมระยะสั้น pcc 2562

หนังสือเชิญอบรม PCC รุ่น 12 และ 13 ผอ.รพ. คณบดี

** สำหรับการสำรองห้องพัก รุ่นที่ 12

โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ติดต่อคุณกัลยาวรรธน์ กลั่นประเสริฐ

โทร 081-907 6674  E-mail: kallayawat.k@imperialhotels.com

แบบฟอร์มจองโรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก แบบฟอร์มสำรองห้องพัก อมารี PCC รุ่นที่ 13 Module 1

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก อมารี PCC รุ่นที่ 13 Module 1