เชิญชวนลงทะเบียนงานประชุมราคาพิเศษ

Last chance!
<<มาก้าวต่อไปพร้อม ๆ กัน
@FM conference 2018>>

การประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine 2018
“ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่”
Next steps of Family Medicine in Current Thai contexts
21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ข้อเสนอพิเศษ โอกาสสุดท้าย สำหรับแพทย์/สหวิชาชีพทุกท่าน
ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม 5 ท่าน
ลดค่าลงทะเบียนท่านละ 20%
(จากอัตราค่าลงทะเบียนเต็ม 3,000 บาท)

>>>กำหนดการประชุม updated!!
https://goo.gl/jmAUbM

>>>download รายละเอียดโครงการ หนังสือเชิญ และกำหนดการได้ที่นี่
https://goo.gl/CW18R6

ดูรายละเอียดและสมัครลงทะเบียนแบบกลุ่ม 5 คน ได้ที่
https://goo.gl/fFnvvb

***กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มลงทะเบียน online****
สำหรับการลงทะเบียนกลุ่ม 5 คน 12,000 บาท
เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 041-0-05841-6
ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ