อัปเดตกำหนดการประชุมวิชาการ 

อัปเดตกำหนดการประชุมวิชาการ 

และขอเชิญแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ร่วมประชุมเนื่องในการครบรอบ 20 ปี เวชศาสตร์ครอบครัวไทย

Let’s HARMONY
in
Primary Care Harmony

การประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine 2019
“20 ปี เวชศาสตร์ครอบครัวไทย ร้อยใจทีมสุขภาพปฐมภูมิ:
Primary Care in Harmony”
27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมที่นี่
http://bit.ly/2Wlv2oO

อัตราค่าลงทะเบียน
>>แพทย์หรือสหวิชาชีพ 4,000 บาท
>>สมาชิก รว. หรือ สมาคมฯ (ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก สมัครและใช้สิทธิ์ได้ทันที) 3,500 บาท
>>แพทย์ประจำบ้าน, นักศึกษาแพทย์ 2,500 บาท
>>ลงทะเบียนรายวัน วันละ 2,000 บาท
พิเศษ ! ลงทะเบียนรายกลุ่มเป็นทีมสหวิชาชีพ
>>5-9 คน ลด 20% จากค่าลงทะเบียนเต็ม (เหลือคนละ 3,200 บาท)
>>10 คนขึ้นไป ลด 30% จากค่าลงทะเบียนเต็ม (เหลือคนละ 2,800 บาท)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่
http://bit.ly/FMconference2019