ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการอบรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการอบรมดังรายละเอียดนี้

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น)

 

Coaching and Mentoring roles of medical teachers

ปชส.อบรมฯ coaching & mentoring..

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่