รายชื่อและกำหนดการ การนำเสนอผลงานวิชาการ NCFM 2019

คณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพฯ
ขอประกาศ รายชื่อและกำหนดการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบ Oral presentation และ Poster presentation ดังรายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้

รายชื่อและลำดับการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย NCFM 2019

รายชื่อและลำดับการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ NCFM2019