ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม National conference of Family Medicine 2018

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และภาคีเครือข่าย

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งสำคัญ

National Conference of Family Medicine 2018

Next steps of Family Medicine in Current Thai contexts

“ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่”

21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

กำหนดการงานประชุม แก้ไข้เพิ่มเติม 1 พ.ย. 2561 

กำหนดการนำเสนอผลงาน oral and poster presentation update_251061

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ เช่นหนังสือเชิญ โครงการ ได้ที่

และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/sov87a

อัตราค่าลงทะเบียน

**กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มลงทะเบียน online***

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 041-0-05841-6
ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ

และเชิญชวนส่งผลงานเข้านำเสนอ

>>Oral presentation, Poster presentation, Art exhibition

กำหนดวันปิดรับผลงาน 15 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.
กำหนดวันแจ้งผลการรับผลงาน 15 ตุลาคม 2561

รายละเอียดแนวทางการส่งผลงาน
Oral presentation, Poster presentation, Art exhibition ดูได้ที่ https://goo.gl/Ei1mpz

>>Story telling

กำหนดวันปิดรับงาน 1 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.
กำหนดวันแจ้งผลการรับผลงาน 15 กันยายน 2561

Story telling ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://goo.gl/oZqMqc

>>Workshop

ปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
แจ้งผลการสมัคร 31 สิงหาคม 2561
รายละเอียดแนวทางการส่งสมัคร workshop https://goo.gl/kh3hWG