ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม National conference of Family Medicine 2018

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและภาคเครือข่าย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งสำคัญ

National conference of Family Medicine 2018

Next steps of Family Medicine in Current Thai contexts

“ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่”

21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

** กำหนดการการประชุม **

กำหนดการการประชุม

โดยสามารถโหลดรายละเอียดต่างๆ เช่นหนังสือเชิญ โครงการ ได้ที่

โครงการการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ปชส.

หนังสือเชิญประชุมวิชาการ 2561 สนอ.(signed)

หนังสือเชิญประชุมวิชาการ 2561 รพ.(signed)

หนังสือเชิญประชุมวิชาการ 2561 ทั่วไป

และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่

https://goo.gl/sov87a

อัตราค่าลงทะเบียน

**กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มลงทะเบียน online***
เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 041-0-05841-6
ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ

และเชิญชวนส่งผลงานเข้านำเสนอ

>>Oral presentation, Poster presentation, Art exhibition
กำหนดวันปิดรับผลงาน 15 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.
กำหนดวันแจ้งผลการรับผลงาน 15 ตุลาคม 2561

>>Story telling
กำหนดวันปิดรับงาน 1 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.
กำหนดวันแจ้งผลการรับผลงาน 15 กันยายน 2561

รายละเอียดแนวทางการส่งผลงาน
Oral presentation, Poster presentation, Art exhibition ดูได้ที่นี่

https://goo.gl/Ei1mpz

Story telling ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่

https://goo.gl/oZqMqc

>>Workshop
ปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
แจ้งผลการสมัคร 31 สิงหาคม 2561
รายละเอียดแนวทางการส่งสมัคร workshop

https://goo.gl/kh3hWG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *