การอบรมระยะสั้น PCC รุ่นที่ 12 และ 13

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครับแห่งประเทศไทย

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์หลักสูตร “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” รุ่นที่ 12 – 13

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ หรือ http://bit.ly/PCC1213