Basic TOT FM 63 ยังเปิดรับสมัครถึง 30 ก.ย. นี้

ขยายเวลารับสมัครถึง 30 กันยายนนี้
——————–
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
“Basic Medical Education Training Course for Family Medicine Teacher (Basic TOT FM)”
รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563
——————–
สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ แพทย์พี่เลี้ยงแพทย์ฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัวของสถาบันหลักและสถาบันสมทบทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษารับจำนวน 60 คน::กำหนดการอบรม::
ครั้งที่ 1 Introduction to Medical Education (Basic 1)
ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2563 (4 วัน)
ครั้งที่ 2 Teaching skill enhancement (Basic 2)
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2563 (4 วัน)

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนรวม 2 ครั้ง 12,000 บาท

(ต้องเข้าอบรมทั้ง 2 ครั้งต่อเนื่อง)
(ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พัก)
ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่นี่
ดำเนินการฝึกอบรมโดย
::ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวแห่งประเทศไทย::
::ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย::