พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2562

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

พิธีมอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น และพิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2562

ดูรายละเอียดกำหนดการ และรายชื่อแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

กำหนดการ และรายชื่อแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปี 2562