พบกับวารสาร PCFM ฉบับแรกได้แล้ววันนี้

การกลับมาครั้งสำคัญของวารสาร PCFM

วารสารราย 4 เดือน จัดพิมพ์ออกเผยแพร่จำนวน 3 ฉบับต่อปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานบริการปฐมภูมิ ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือกึ่งวิชาการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

เปิดให้ผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียน อ่านหรือส่งบทความเพื่อเผยแพร่ ได้แล้ววันนี้

สามารถติดตามได้ที่ https://www.pcfmjournal.com/

หรือ เมนูหลักที่หน้าเวบไซต์ราชวิทยาลัย