ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจาก World Medical Association ร่วมกับ World Continuing Education Alliance (WCEA)

ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ทั้งนี้ ทาง WCEA ได้เปิดให้ทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา 30 วัน

โดยแพทย์ผู้สนใจ สามารถ Log in ได้ที่

https://thaifammed.wcea.education/default/guestUserInfo

เลือก Thailand, Type: Family Medicine/General practitioner

หากมีผู้สนใจจำนวนมาก ราชวิทยาลัย อาจพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะ