ประกาศเรื่อง คณะอนุกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในระบบบริการปฐมภูมิ

คำสั่งราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เรื่อง คณะอนุกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในระบบบริการปฐมภูมิ

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการกัญชาฯ วาระ 2563-2564