ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หากสำเร็จการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point)
  • มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้
  • พิมพ์งานได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
  • รักงานบริการ มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

หลักฐานการสมัคร/วิธีสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว  1 รูป
  • Curriculum Vitae – หลักฐานการศึกษา ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  • สมัครด้วยตนเองที่

เลขที่  2  อาคารเฉลิมพระบารมี   ๕๐ ปี  ชั้น 7  ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   แขวงบางกะปิ       เขตห้วยขวาง   กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 716 6744 ต่อ 15   , 083 827 9994

 หรือ  ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่  e-mail address: thaifammed@gmail.com

 

 

ปิดรับสมัครวันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2561