ขอเชิญร่วมรับชม/ตัดสิน คลิปวิดีโอ บทบาทของหมอครอบครัว

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญรับชม ร่วมกด Like กด Share คลิปวิดีโอ บทบาทของหมอครอบครัว
ทุกการรับขม และกด Like เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลประกวด

COVID #1

COVID #2

COVID #3

COVID #4

COVID #5

COVID #6

Primary care #1

Primary care #2

Primary care #3