คู่มือเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เปิดให้แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจงานเยี่ยมบ้าน

ดาวน์โหลดคู่มือเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุได้แล้ว ณ บัดนี้เป็นต้นไป

โดยหนังสือจะรวบรวมเครื่องมือที่ใช้บ่อยในงานเยี่ยมบ้าน เช่นการประเมิน INHOMESSS การประเมินการพลัดตกหกล้ม เป็นต้น

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

คู่มือเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ