Basic Satir psychotherapy in family practice

ประชาสัมพันธ์เชิญขวน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ แพทย์ที่สนใจ
เรียนรู้การนำแนวคิดจิตบำบัด “ซาเทียร์”
ในการพัฒนาตนเอง เข้าใจผู้อื่น
และให้การดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยได้

—————————————————
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้จิตบำบัดแนวซาเทียร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว”
(Basic Satir Psychotherapy in Family Practice)

27 – 29 เม.ย. 2563
ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน นครปฐม
จัดโดย
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย
—————————
ทีมวิทยากร::
ผศ.​พญ. วรลักษณา ธีราโมกข์
รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์
รศ.นพ. พิชัย อิฎฐสกุล
—————————-

<<ค่าลงทะเบียน>>
7,500 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง ไม่รวมค่าที่พัก)
สมาชิกสมาคม/รว. เวชศาสตร์ครอบครัว 7,000 บาท

พิเศษ!
ลงทะเบียนก่อน 31 มีนาคม 2563
ค่าลงทะเบียนเพียง 7,000 บาท
สมาชิกสมาคม/รว. เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 บาท

***รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น****

สม้ครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 เม.ย. 2563
ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/LaQ55zK3LNLUZJjy6

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.thaigpfm.org