พิเศษ! สำหรับสมาชิก รว. WCEA application for E-learning

World-class resources,
up-to-date clinical practice
Now is in YOUR HAND
พิเศษ! สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ
ที่เคยสมัคร WCEA e-learning web application แล้ว 713 ท่าน
>>ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
ทาง WCEA ร่วมก้บ รว. ได้ส่ง email แจ้งรายละเอียดการเข้าใช้ WCEA application แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2563
(ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Andriod)
เมื่อท่านได้รับ Username และ Password ทาง email แล้ว
กรุณาดำเนินการดังนี้
>>ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน
1. ดาวน์โหลด App : WCEA
2. Log in โดยบใช้ User name และ Password ใน Email ที่ได้รับ
3. เปลี่ยนรหัสเป็นรหัสของท่านเอง
4. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
5. เริ่มใช้งานได้ทันที
หากมีข้อสงสัย/ไม่ได้รับ email/
หรือ ยังไม่ได้สมัคร e-learning แต่ต้องการเข้าใช้งาน application
สามารถติดต่อ chat ถามผ่าน Facebook Messenger
ของราชวิทยาลัย