ปกวุฒิบัตร

แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ที่สนใจปกวุฒิบัตร

สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่สำนักงานราชวิทยาลัย

ในราคา ปกละ 250 บาท (ไม่รวมค่าส่ง EMS 50 บาท)

สนใจติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัย 02-716-6651

E-mail: thaifm@gmail.com